BIG register

De afkorting BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het BIG
Register is een Nederlandse databank, waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers
is geregistreerd. Beoefenaars van de alternatieve geneeswijzen worden niet in het BIG register
geregistreerd. Het register is opgericht op de grond van de wet Beroepen in de individuele
Gezondheidszorg ( wet BIG). Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze
beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee
voor iedereen herkenbaar. In het register zijn die personen opgenomen die een relevante door de
overheiderkende beroepsopleiding gevolgd hebben. Het is voor de fysiotherapeuten verplicht om
eens in de vijf jaar aan te tonen dat hun kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste
niveau bevinden.

Onze fysiotherapeuten zijn allen ingeschreven in het BIG register.

www.bigregister.nl