CKR

De afkorting CKR staat voor Centraal Kwaliteitsregister. Het CKR is dus het
Kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. Om in aanmerking te komen voor registratie in het CKR
moeten fysiotherapeuten:
. staan ingeschreven in het BIG register
. in het bezit zijn van het diploma fysiotherapie of een diploma verbijzonderd fysiotherapeut.
. deelnemen aan een klachtenregeling
.studiepunten (accreditatiepunten) behalen door na- en bijscholing.
. werken volgens de KNGF richtlijnen.

Onze fysiotherapeuten voldoen allen aan deze eisen en zijn ingeschreven in het CKR.

www.fysionet.nl