KNGF

De Afkorting KNGF staat voor Koninklijke Nederlands Genootschap Fysiotherapie.
Het KNGF behartigt de belangen voor fysiotherapeuten op beroepsinhoudelijk, sociaal
Maatschappelijk en Economisch gebied. Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden
te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt,
die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele
deskundigheid van de fysiotherapeut.

Fysiotherapie Nissim Yabo is aangesloten bij het KNGF

www.fysionet.nl